İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Genel
 3. Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?
Trendlerdeki Yazı

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

SilahRuhsatıResmi

2020 Yılı Silah Ruhsatı Alma. Ateşli silahlar avcılık gibi birçok hobinin aracı oldukları gibi kişisel güvenlik içinde oldukça önem arz edebilen aletlerdir. Öte yandan toplum güvenliği açısından ateşli silahların satışı ve dolaşımı devlet tarafından kontrol edilir. Kontrol mekanizmalarından en yaygın olanı silahların ruhsat ile satılmasıdır ve Türkiye’de ateşli silah edinmek isteyen bir kişinin bu sebeple öncelikle ruhsat sahibi olması gerekmektedir. Bu noktada ateşli silah ruhsatlarının hangi tiplerinin olduğu ve bunların nasıl alınacağı sorusu gündeme gelir.

2020 Yılı Silah Ruhsatı Alma-RUHSAT NEDİR? SİLAH RUHSATI TÜRLERİ

2020 YILI SİLAH RUHSATI ALMA için Ruhsat, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’e göre verilecek olan aşağıdaki belgelere verilen genel isimdir:

 1. Silah taşıma ve bulundurma belgeleri,
 2. Trap-skeet atış alanı ve poligon işletme izin belgeleri,
 3. Silah tamir yeri açma izin belgeleri,
 4. Mermi satış izin belgeleri.

Silah ruhsatı görüldüğü üzere taşıma ruhsatı ve bulundurma ruhsatı olmak üzere iki alt kategoriye sahiptir. Bunlardan taşıma ruhsatı ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi ifade etmektedir. Bulundurma ruhsatı ise ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi ifade eder. Bu iki ruhsat türü ana ruhsatlar olsa da ruhsat alanın sıfatına ve ruhsata konu silahın türüne göre alt ayrımlar da bulunmaktadır. Tüm bu ruhsatlar şu şekilde özetlenebilir:

 1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamındaki ruhsatlar, bulundurma ruhsatı, taşıma ruhsatı, kamu görevlisi taşıma ruhsatı, emekli kamu görevlisi taşıma ruhsatı ve yivli av tüfeği ruhsatı olarak sayılabilir. 4178 sayılı kanun uyarınca köy korucularına da bu ruhsatların verilmesi kolaylaştırılmıştır.
 2. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamındaki ruhsatlar ise yivsiz tüfek ruhsatnamesi ve satıcılık (av bayiilik) belgesidir.

Taşıma Ruhsatı, Bulundurma Ruhsatı ve Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

Taşıma ruhsatı, bulundurma ruhsatı ve yivsiz tüfek ruhsatnamesi beş yıl için geçerlidir. Gerekli şartlar var olduğu sürece her beş yılda bir yenilenmelidir. Bu ruhsatların süre bitiminden itibaren en geç altı ay içinde yenilenmeleri gerekir. Bu altı ay içinde ruhsatın yenilenmemesi durumunda o silaha ait ruhsat iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, ancak idari para cezasının ödenmesi şartıyla tekrar geçerli hâle gelebilir. Taşıma ruhsatının süresi bittiği zaman, yenisi verilinceye kadar bu ruhsat artık bulundurma ruhsatı yerine geçecektir. Kamu görevlisi taşıma ruhsatı kamu görevi devam ettiği sürece geçerlidir. Emekli kamu görevlisi taşıma ruhsatının ise süre sınırlaması yoktur, daima geçerlidir.

2020 YILI SİLAH RUHSATI ALMA.NASIL SİLAH RUHSATI ALABİLİRİM?

Silah ruhsatı alınmasına engel durumlar Yönetmelik’in 16. maddesinde tek tek sayılmıştır. Her şeyden önce ruhsat başvurusu yapacak kişinin bu kapsama girmemesi gerekmektedir. Liste oldukça uzun ve detaylı olup listenin önemli bir kısmını belirli tip suçları daha önce işlemiş ve mahkûmiyet kararı kesinleşmiş olan kişiler oluşturmaktadır. Her başvuran kişinin listeyi açıp kendisinin de maddenin kapsamına girip girmediğini kontrol etmesi doğru olacaktır.

Silah ruhsatı almasına engel bir durum olmayan, 21 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir.

Öte yandan, taşıma ruhsatı ancak, hayatı harici tehlikede olan kişilere, belirli meslek mensubu kişilere, bazı kamu görevlilerine zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlara, devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara, parayla ilişkisi olanlara, özellik arz eden görevlerde bulunanlara ve emekli olan bazı kamu görevlilerine verilebilir. Bunlara ilişkin detaylar kanunda ve yönetmelikte mevcut olup, başvuru sisteminin internete aktarılması sayesinde başvuru sırasında da öğrenilebilmektedirler.

Yivli Spor ve Av Tüfeği Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yivli spor ve av tüfeği ruhsatı ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından verilen sporcu lisansına sahip olan kişilere yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlar için verilir. Esasen bu bir bulundurma ruhsatıdır ve bu silahlar atış poligonları ile müsabakalarında veya antrenmanlarda ancak ruhsat ve lisansın da taşınması şartıyla kullanılabilirler.

Silah ruhsatı almak isteyen kişi ikamet ettiği il valiliğine hitaben bir dilekçe yazmalıdır (bu dilekçenin bazen kaymakamlığa yazılması gerekebilir, ikamet ettiğiniz ilin emniyet müdürlüğünün internet sitesini lütfen kontrol edin.), silah bulundurması ve taşıması bakımından bedeni, psikolojik, nörolojik ve fiziki bir sakıncasının olmadığını gösteren bir doktor raporu almalıdır (Bu rapor devlet veya üniversite hastanelerinden alınabilir.), son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğrafa sahip olmalı, vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin yazı getirmeli, taşıma veya bulundurma ruhsatı harcını ödediğine dair makbuz sunmalı, ve taşıma ruhsatına gerekçe gösterilen iş, meslek veya görevin özelliğine göre belirlenen diğer belgeleri hazırlamalıdır.

2020 Yılı Silah Ruhsatı Alma Ücretleri

 • Bulundurma ruhsatı: 2.230,80 TL
 • Taşıma ruhsatı: 6.971,00 TL
 • Yivli silah bulundurma ruhsatı: 2.230,80 TL
 • Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı: 6.971,00 TL

Ruhsat başvurusu çok daha pratik bir şekilde internet üzerinden de yapılabilir. Bunun için e-devlet platformundan Jandarma Silah Bilgi Sistemi hizmetine girilmeli ve “Uygulamaya Git” butonuna tıklanmalıdır.

Başvuru Ekranı

Daha sonra önünüze gelen ekrandan onay verilmelidir.

Başvuru İşlemleri Sistemleri.

Daha sonra ise hangi ruhsata başvurulacaksa o ruhsat seçilmeli ve ekranda gösterilen yönergelere uyularak gerekli belgeler sisteme yüklenmelidir.

RUHSATLI MERMİ NASIL ALINIR?

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca farklı bir ruhsat aranmamaktadır. Bu sebeple mermi ihtiyacınız için tekrar ruhsat başvurusunda bulunmanız gerekmez. Öte yandan mermi satın alabilmek için yine de bir izin alınması gerekir. Bu izin için ruhsatlı silahın marka, çap ve seri numarası belirtilerek bir dilekçe yazılmalıdır ve bu dilekçe silah ruhsatını veren birime sunulmalıdır. Bu sürecin sonunda ilgili birim size 200 adet mermi alabilmeniz için mermi satın alma belgesi tanzim edecek ve size verecektir. Bu belge ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan veya MKEK ile anlaşmalı bayilerden mermi satın alabilirsiniz.

Yorum Yap

Yorum Yap